Reglament

Reglament del 58 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas 

1.- El 58 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, de Barcelona, resta obert, sense distinció de nacionalitat:
a) a totes les cantants de 18 a 32 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2020.
b) a tots els cantants de 18 a 35 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2020. 

No es farà cap excepció pel que fa al límit d’edat.

 

2.- El candidat enviarà la butlleta d’inscripció online. En el moment de fer la inscripció, caldrà adjuntar:

a) document oficial que permeti de comprovar l’edat i la nacionalitat del candidat;

b) historial breu: estudis musicals realitzats, guardons obtinguts i activitats professionals;

c) justificant bancari d’haver pagat el dret d’inscripció a l’Audició Preliminar (veg. Art. 3);

d) fotografia artística de mig cos (alta resolució).

 

3.- El termini d’inscripció quedarà tancat l’1 d’octubre de 2020. 

El dret d’inscripció a les Audicions Preliminars serà de 50 €. El candidat haurà d’abonar aquest import (comissions bancàries a càrrec del candidat) mitjançant una transferència bancària al compte següent: 

 • Banc: Caixabank, S.A.
 • Adreça de l’oficina bancària: Av. Diagonal 431 bis, 08006 Barcelona
 • Titular del compte: Fundación Privada Francesc Viñas
 • IBAN: ES40 2100 3060 5922 0201 8670
 • BIC: CAIXESBBXXX 

i haurà d’enviar justificant bancari juntament amb la resta de materials (veg. Art. 2). Sense aquest justificant la inscripció no serà vàlida. No serà acceptada cap altra forma de pagament i en cap cas es retornarà l’import de la inscripció. 
El dret d’inscripció a la Fase Final serà de 50 €. Aquest import s’abonarà en efectiu a Barcelona i després el candidat rebrà el seu carnet de concursant. Sense aquest carnet el cantant no podrà participar a la Fase Final.

 

4.- Els candidats especificaran a la butlleta d’inscripció la ciutat on volen fer l’Audició Preliminar (veg. Art. 7), i els títols i els autors de les obres que presenten a l’Audició Preliminar i a la Fase Final del Concurs (veg. Art. 5). 

La inscripció no serà considerada vàlida si aquest programa no ve indicat amb precisió. Un cop tancada la inscripció no s’admetran rectificacions en el programa presentat i acceptat pel Comitè Organitzador.  

 

5.- Els candidats hauran d’indicar a la butlleta d’inscripció el tipus de veu (soprano, mezzosoprano, contralt, contratenor, tenor, baríton, baix-baríton o baix), la categoria a la qual volen presentar-se: Òpera o Oratori-Lied (no es pot participar en les dues categories), i si desitgen participar en els Premis Especials. 

En la categoria Òpera el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’òpera.

Per a la Fase Final: 5 àries d’òpera. 

La categoria Òpera inclou també: les àries de concert, les àries de sarsuela (com a màxim 2), les àries d’opereta (com a màxim 1). Com a mínim 3 de les 5 obres de la Fase Final han de ser àries d’òpera. 

En la categoria Oratori-Lied el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori, 1 cançó.

Per a la Fase Final: 3 àries d’oratori, 5 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

 

6.- El programa indicat pels candidats el comprendran, com a mínim, quatre obres extretes del repertori alemany, italià, francès, anglès, llatí, rus, castellà o català, sense excloure altres repertoris. El concursant cantarà, com a mínim, en dos idiomes diferents. Les obres hauran d’ésser cantades preferentment de memòria i sempre en l’idioma original. 

 

7.- El 58  Concurs Tenor Viñas s’efectuarà en dues etapes:  

I.- Audicions Preliminars. El candidat triarà fer la prova en una de les següents ciutats i d’acord amb les dates indicades a continuació: 

 • Berlín, 9.11.2020 (gravació)
 • Milà, 11.11.2020 (gravació)
 • Londres, 12.11.2020 (gravació)
 • Nova York, 16.11.2020 (gravació)
 • Beijing, 17.11.2020 (gravació)
 • Los Angeles, 18.11.2020 (gravació)
 • París, 18.11.2020 (gravació)
 • Moscou, 19.11.2020 (gravació)
 • Madrid, 19.11.2020 (gravació)
 • Barcelona, 11.12.2020 (gravació)

Cada candidat haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció la ciutat on vol fer l’Audició Preliminar (veg. Art. 8).  

II.-Fase Final
La Fase Final del Concurs s’efectuarà en quatre etapes, del 17 al 24 de gener de 2021:

 1. Segona Prova, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el diumenge 17 i el dilluns 18 de gener (veg. Art. 9).  
 2. Prova Semifinal, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el dimarts 19 i dimecres 20 de gener (veg. Art. 10). 
 3. Prova Final, pública (amb piano). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el divendres 22 de gener (veg. Art. 11).  
 4. Concert dels Premiats, públic (amb orquestra). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el diumenge 24 de gener (veg. Art.16).  

El Comitè Organitzador posarà un pianista acompanyant a disposició de cadascun dels concursants.  

No hi haurà assajos amb el pianista fins a la Prova Semifinal. 

 

8.- Degut a la situació actual del Coronavirus, totes les Audicions Preliminars es faran mitjançant gravació. Aquestes han de ser enviades abans del: 

 • 9 de novembre, per l'audició a la Deutsche Oper de Berlín;
 • 11 de novembre, per l'audició al Teatro alla Scala de Milà;
 • 12 de novembre, per l'audició de la Royal Opera House Covent Garden de Londres;
 • 16 de novembre, per l'audició del Metropolitan Opera House de Nova York;
 • 17 de novembre, per l'audició del National Centre for the Performing Arts de Beijing;
 • 18 de novembre, per l'audició de Los Angeles Òpera;
 • 18 de novembre, per l'audició de la Opéra National de París;
 • 19 de novembre, per l'audició al Bolshoi Theatre of Russia de Moscou;
 • 19 de novembre, per l'audició al Teatro Real de Madrid;
 • 11 de desembre, per l'audició al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

**Els requisits per participar a l'audició preliminar organitzada perl National Centre for the Performing Arts, Beijing, el 17 de novembre, són:

 1. Tenir nacionalitat Xinesa acreditada mitjançant passaport xinès. 
 2. Ser resident a Xina. Acreditat mitjançant document oficial.
 3. Ambdós documents s'adjuntaran amb la butlleta d'inscripció a l'apartat “DNI Escanejat” en un únic document pdf. 

Un cop rebut el formulari i els documents acreditatius es procedirà a formalitzar la inscripció. Els participants rebran un email oficial on se'ls demanarà una gravació de l'ària inscrita en el formulari com a “ària de la preliminar” (s'accepten enllaços). Les gravacions no han d'estar editades ni tallades, han de tenir una bona qualitat de so i permetre veure bé al cantant de prop. 

L'ària aportada en vídeo com a ària de la Preliminar no podrà ser cantada novament a la Fase Final.

 

En aquesta Audició Preliminar, el concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera. 

Categoria Oratori-Lied.-1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant i no podran ser cantades novament a la Fase Final. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per a la Categoria Òpera i de 8 minuts per a la Categoria Oratori-Lied. 

La llista dels candidats admesos a la Fase Final serà publicada a la pàgina web del Concurs.

 

9.- Segona Prova.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó. 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat, exclosa l'ària de la Preliminar. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per a la Categoria Òpera i de 8 minuts per a la Categoria Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

10.- Prova Semifinal.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons. 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades en cap audició anterior. El concursant podrà cantar-les seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Semifinal, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 10 minuts per a la Categoria Òpera i per a la Categoria Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

11.- Prova Final.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades ni a la Preliminar, la Segona Prova o la Prova Semifinal. Tanmateix el Jurat, si ho creu oportú, es reserva el dret de fer repetir una obra ja cantada anteriorment; en aquest cas, al concursant li serà comunicat per endavant. El concursant podrà cantar les obres seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Final, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

12.- Els concursants de la categoria Òpera que participin al Premi Especial Wagner o Premi Especial Verdi, hauran de procedir de la manera següent:

Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d’inscripció seran del premi escollit. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final. 

 

13.- Els concursants que participin als Premis Especials Mozart o de Música Russa hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d'inscripció seran del premi escollit. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

Categoria Oratori-Lied.- Dues cançons i una ària d’oratori hauran d’ésser del premi escollit. Una cançó serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’ària d’oratori i l’altra cançó a la Prova Final. 

 

14.- Els concursants de la categoria Òpera que participin al Premi Especial de Sarsuela hauran de procedir de la manera següent:
Dues de les obres anunciades a la butlleta d’inscripció seran de Sarsuela. Una de les obres serà cantada en la Prova Semifinal i l’altra en la Prova Final. 

 

15.- Els concursants de la categoria Oratori-Lied que participin al Premi Extraordinari Schubert hauran de procedir de la manera següent:
Dues de les obres anunciades a la butlleta d’inscripció seran de Schubert i hauran de ser cantades a la Fase Final, no a la Preliminar.

 

16.- El Concert dels Premiats així com l’assistència al lliurament de Premis són obligatoris per als cantants que estiguin en possessió d’un Premi Oficial (Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè o Sisè), Premi Especial o Premi Extraordinari. La no participació en aquest Concert i la no assistència al lliurament de premis implica la renúncia al Premi per part del guardonat. Els premis seran pagats per transferència.  

El dissabte dia 23 de gener al matí i a la tarda tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu un assaig amb orquestra que serà obligatori per a tots els guardonats. 

Si els guanyadors no aporten llurs partitures i material d’orquestra de les obres que han de cantar en aquest Concert, hauran d’adaptar-se a les disponibilitats del Comitè Organitzador. Aquest es reserva el dret d’ampliar el nombre de participants en aquest Concert.

Els quatre premiats principals participaran igualment al “Concert dels artistes guardonats a la 58 edició del Concurs Tenor Viñas” al Teatro Real de Madrid el 6 de juny de 2021 (contracte per un import aproximat de 2000 €, viatge i quatre nits d’allotjament a càrrec del Teatro Real). Els cantants hauran d’estar disponibles entre el 4 i el 5 de juny de 2021. La participació en aquest concert és obligatòria i la no participació implica la renúncia al premi per part del guardonat.

 

17.- La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva banda, l’acceptació d’aquestes bases, així com també de les decisions del Jurat. 

 

18.- La Fundació Gran Teatre del Liceu i el Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas tindran els drets mundials d’enregistrament i retransmissió per ràdio i televisió o qualsevol altre mitjà audiovisual d’enregistrament, reproducció i/o difusió existents o que puguin sorgir en el futur, de les intervencions del concursant, el qual renuncia expressament i formalment a tots aquells drets que per aquest motiu li poguessin correspondre.  

 

HOTEL 

Anirà a càrrec del Comitè Organitzador l’allotjament a l’hotel (habitació i esmorzar) dels concursants participants a la Fase Final residents fora de la província de Barcelona, a partir del dissabte 16 de gener i fins el moment que el concursant sigui eliminat.

Per tal de poder gaudir d’aquesta gratuïtat, tots els participants a la Fase Final hauran d’allotjar-se obligatòriament a l’Hotel Catalonia Sagrada Família ***, C/Aragó 569 bis, en el qual tindran reservat allotjament a partir del  dissabte 16 de gener. Enguany tots els candidats disposaran d’habitació individual cobrint la totalitat del cost el Comitè Organitzador.