Reglament

 

Reglament del 59 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas 

 

*L’organització del Concurs es reserva el dret de canviar les bases, així com la manera en que es produiran les diferents audicions, si la situació sanitària així ho requereix.

 

1.- El 59 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, de Barcelona, resta obert, sense distinció de nacionalitat:
a) a totes les cantants de 18 a 32 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2021.
b) a tots els cantants de 18 a 35 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2021. 

No es farà cap excepció pel que fa al límit d’edat.

 

2.- El candidat enviarà la butlleta d’inscripció online. En el moment de fer la inscripció, caldrà adjuntar:

a) document oficial que permeti de comprovar l’edat i la nacionalitat del candidat;

b) historial breu: estudis musicals realitzats, guardons obtinguts i activitats professionals;

c) justificant bancari d’haver pagat el dret d’inscripció a l’Audició Preliminar (veg. Art. 3);

d) fotografia artística de mig cos (alta resolució).

 

3.- El termini d’inscripció quedarà tancat l’1 d’octubre de 2021. 

El dret d’inscripció a les Audicions Preliminars serà de 50 €. El candidat haurà d’abonar aquest import (comissions bancàries a càrrec del candidat) mitjançant una transferència bancària al compte següent: 

 • Banc: Caixabank, S.A.
 • Adreça de l’oficina bancària: Av. Diagonal 431 bis, 08006 Barcelona
 • Titular del compte: Fundación Privada Francesc Viñas
 • IBAN: ES40 2100 3060 5922 0201 8670
 • BIC: CAIXESBBXXX 

i haurà d’enviar justificant bancari juntament amb la resta de materials (veg. Art. 2). Sense aquest justificant la inscripció no serà vàlida. No serà acceptada cap altra forma de pagament i en cap cas es retornarà l’import de la inscripció. 
El dret d’inscripció a la Fase Final serà de 50 €. Aquest import s’abonarà en efectiu a Barcelona i després el candidat rebrà el seu carnet de concursant. Sense aquest carnet el cantant no podrà participar a la Fase Final.

 

4.- Els candidats especificaran a la butlleta d’inscripció la ciutat on volen fer l’Audició Preliminar (veg. Art. 10), i els títols i els autors de les obres que presenten a l’Audició Preliminar i a la Fase Final del Concurs (veg. Art. 7). 

La inscripció no serà considerada vàlida si aquest programa no ve indicat amb precisió. Un cop tancada la inscripció no s’admetran rectificacions en el programa presentat i acceptat pel Comitè Organitzador.  

 

5.- Els candidats hauran d’indicar a la butlleta d’inscripció:

a)  el Tipus de Veu:

 • soprano                                 
 • mezzosoprano                      
 • contralt                                 
 • contratenor
 • tenor 
 • baríton
 • baix-baríton
 • baix

b) la Categoria a la qual volen presentar-se:

 • Òpera               
 • Òpera – Oratori Lied                   
 • Oratori-Lied

Tots els concursants que participin a qualsevol de les 3 categories (Òpera, Òpera-Oratori Lied i Oratori-Lied) poden aspirar als 6 Premis oficials.

c) Premis Especials i Extraordinaris als quals desitgen presentar-se:

 • Premi Especial Mozart                      
 • Premi Especial Verdi
 • Premi Especial Música Russa           
 • Premi Especial Sarsuela
 • Premi Especial Wagner                      
 • Premi Especial Oratori-Lied
 • Premi Extraordinari Ferrer-Salat       
 • Premi Extraordinari Schubert

           * La resta de premis seran adjudicats segons el criteri del Jurat

 

6.- Els premis al quals poden optar cada categoria són:

a) Categoria Òpera:

 • Sis Premis Oficials del Concurs
 • Premi Especial Mozart
 • Premi Especial Música Russa
 • Premi Especial Verdi
 • Premi Especial Wagner
 • Premi Especial Sarsuela
 • Borses i altres Premis Extraordinaris

b) Categoria Òpera – Oratori-Lied:

 • Sis Premis Oficials del Concurs
 • Premi Especial Mozart
 • Premi Especial Oratori Lied
 • Premi Extraordinari Victoria de los Ángeles
 • Premi Extraordinari Schubert
 • Borses i altres Premis Extraordinaris

c) Categoria Oratori-Lied:

 • Sis Premis Oficials del Concurs
 • Premi Especial Mozart
 • Premi Especial Música Russa
 • Premi Especial Oratori Lied
 • Premi Extraordinari Schubert
 • Borses i altres Premis Extraordinaris

 

7.- A la categoria Òpera el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’òpera.

Per a la Fase Final: 5 àries d’òpera. 

La categoria Òpera inclou també: les àries de concert, les àries de sarsuela (com a màxim 2), les àries d’opereta (com a màxim 1). Com a mínim 3 de les 5 obres de la Fase Final han de ser àries d’òpera. 

 

A la categoria Òpera – Oratori Lied el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori

Per a la Fase Final: 2 àries d’òpera, 1 ària d’oratori, 3 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

 

A la categoria Oratori-Lied el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori, 1 cançó

Per a la Fase Final: 3 àries d’oratori, 5 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

 

8.- El programa indicat pels candidats el comprendran, com a mínim, quatre obres extretes del repertori alemany, italià, francès, anglès, llatí, rus, castellà o català, sense excloure altres repertoris. El concursant cantarà, com a mínim, en dos idiomes diferents. Les obres hauran d’ésser cantades preferentment de memòria i sempre en l’idioma original. 

 

9.- El 59  Concurs Tenor Viñas s’efectuarà en dues etapes:  

I.- Audicions Preliminars. El candidat triarà fer la prova en una de les següents ciutats i d’acord amb les dates indicades a continuació: 

 • San Francisco, 01.11.2021 (vídeo)
 • París, 04.11.2021
 • Nova York, 08.11.2021
 • Londres, 11.11.2021
 • Milà, 11.11.2021
 • Berlín, 15 i 16.11.2021
 • Madrid, 18.11.2021
 • Moscou, 19.11.2021 20.11.2021 (canvi de data)
 • Beijing, 22.11.2021 (vídeo)
 • Barcelona, del 19 al 21.01.2022

Cada candidat haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció la ciutat on vol fer l’Audició Preliminar (veg. Art. 10).  

Els candidats que necessitin tramitar un visat faran obligatòriament l’Audició Preliminar a Barcelona (excepte en el cas dels candidats inscrits a les Audicions Preliminars de Beijing o Moscou). 

 

II.-Fase Final
La Fase Final del Concurs s’efectuarà en quatre etapes, del 23 al 30 de gener de 2022:

 1. Segona Prova, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el diumenge 23 i el dilluns 24 de gener (veg. Art. 11).  
 2. Prova Semifinal, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el dimarts 25 i dimecres 26 de gener (veg. Art. 12). 
 3. Prova Final, pública (amb piano). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el divendres 28 de gener (veg. Art. 13).  
 4. Concert dels Premiats, públic (amb orquestra). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el diumenge 30 de gener (veg. Art.19).  

El Comitè Organitzador posarà un pianista acompanyant a disposició de cadascun dels concursants. No està permès portar-se acompanyant propi.  

No hi haurà assajos amb el pianista fins a la Prova Semifinal. 

 

10.- Les Audicions Preliminars tindran lloc els dies:

 • 1 de novembre, a San Francisco* Òpera;
 • 4 de novembre, a la Opéra National de París;
 • 8 de novembre, al Metropolitan Opera House de Nova York*;
 • 11 de novembre, a la Royal Opera House Covent Garden de Londres;
 • 11 de novembre, al Teatro alla Scala de Milà;
 • 15 i 16 de novembre, a la Staatsoper Unter der Linden de Berlín*;
 • 18 de novembre, al Teatro Real de Madrid;
 • 19 de novembre 20 de novembre, al Bolshoi Theatre of Russia de Moscou; (canvi de data)
 • 22 de novembre, al National Centre for the Performing Arts de Beijing*;
 • Del 19 al 21 de gener de 2022, Gran Teatre del Liceu, al Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

​El participant ha d’assegurar-se per si mateix de les condicions sanitàries d’accés al país seleccionat per realitzar l’Audició Preliminar.  

* Els cantants que es presentin a la Preliminar de Nova York i Berlín han de poder aportar el certificat de vacunació COVID-19 amb la pauta completa mínim els 14 dies anteriors al dia de l'audició.

Degut a la situació actual del Coronavirus, les següents audicions preliminars es faran mitjançant gravació:

 • Òpera de San Francisco**, l'1 de novembre;
 • National Centre for the Performing Arts, Beijing***, el 22 de novembre;

**Els requisits per participar a l'audició preliminar organitzada per l'Òpera de San Francisco, l'1 de novembre, són:

 1. Ser resident al Continent Americà. Acreditat mitjançant document oficial.
 2. El document oficial s’adjuntarà amb la butlleta d'inscripció a l'apartat “DNI Escanejat”.

***Els requisits per participar a l'audició preliminar organitzada pel National Centre for the Performing ArtsBeijing, el 22 de novembre, són:

 1. Tenir nacionalitat Xinesa acreditada mitjançant passaport xinès. 
 2. Ser resident a Xina. Acreditat mitjançant document oficial.
 3. Ambdós documents s'adjuntaran amb la butlleta d'inscripció a l'apartat “DNI Escanejat” en un únic document pdf. 

Un cop rebut el formulari i els documents acreditatius es procedirà a formalitzar la inscripció. Els participants rebran un email oficial on se'ls demanarà una gravació de l'ària inscrita en el formulari com a “ària de la preliminar” (s'accepten enllaços). Les gravacions no han d'estar editades ni tallades, han de tenir una bona qualitat de so i permetre veure bé al cantant de prop. 

Les gravacions han de ser enviades abans del:

 • 1 de novembre, per l'audició de l’Òpera de San Francisco.
 • 22 de novembre, per l'audició del National Centre for the Performing Arts.

L'ària aportada en vídeo com a ària de la Preliminar no podrà ser cantada novament a la Fase Final.

 

En aquesta Audició Preliminar, el concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera. 

Categoria Òpera – Oratori Lied.-1 ària d’oratori

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant i no podran ser cantades novament a la Fase Final. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per la Categoria Òpera i Òpera – Oratori Lied i de 8 minuts per a la Categoria d’Oratori-Lied. 

La llista dels candidats admesos a la Fase Final serà publicada a la pàgina web del Concurs.

 

11.- Segona Prova.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- 1 ària d’òpera. 

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat, exclosa l'ària de la Preliminar. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per la Categoria Òpera i Òpera – Oratori Lied i de 8 minuts per a la Categoria d’Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

12.- Prova Semifinal.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- 1 ària d’oratori i 1 ària d’Òpera. 

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades en cap audició anterior. El concursant podrà cantar-les seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Semifinal, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres.

En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 10 minuts per les tres Categories. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

13.- Prova Final.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- 3 cançons.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades ni a la Preliminar, la Segona Prova o la Prova Semifinal. Tanmateix el Jurat, si ho creu oportú, es reserva el dret de fer repetir una obra ja cantada anteriorment; en aquest cas, al concursant li serà comunicat per endavant. El concursant podrà cantar les obres seguint l’ordre que vulgui.

Segons la durada de la Prova Final, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 10 minuts per les tres Categories. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

14- Els concursants que es presentin als Premis Wagner, Verdi o Sarsuela, hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d'inscripció seran del premi escollit. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

 

15.- Ens concursants que es presentin al Premi Mozart, hauran de procedir de la següent manera:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d'inscripció seran de Mozart. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- Una de les àries d’òpera serà de Mozart i una de les tres cançons també. L’ària d’òpera serà cantada a la Prova Semifinal i la cançó a la Prova Final.

Categoria Oratori-Lied.- Un oratori i una de les cançons de la Fase Final seran de Mozart. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

 

16.- Ens concursants que es presentin al Premi Música Russa, hauran de procedir de la següent manera:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d'inscripció seran de Música Russa. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

Categoria Oratori Lied.- Dues de les cinc cançons de la Fase Final seran de Música Russa. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

 

17 .- Els concursants que es presentin al Premi Extraordinari Schubert hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera – Oratori Lied.- Dues de les cançons de la prova final hauran de ser de Schubert.

Categoria Oratori-Lied.- Dues de les cançons de la prova final hauran de ser de Schubert.

 

18.- Els concursants que es presentin al Premi Extraordinari Victoria de los Ángeles, hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera – Oratori Lied.- A la prova semifinal presentaran un oratori de Mozart i a la Prova final presentaran una de les cançons de Mozart i les altres dues de Schubert.

 

19.- El Concert dels Premiats així com l’assistència al lliurament de Premis són obligatoris per als cantants que estiguin en possessió d’un Premi Oficial (Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè o Sisè), Premi Especial o Premi Extraordinari. La no participació en aquest Concert i la no assistència al lliurament de premis implica la renúncia al Premi per part del guardonat. Els premis seran pagats per transferència.  

El dissabte dia 29 de gener al matí i a la tarda tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu un assaig amb orquestra que serà obligatori per a tots els guardonats. 

Si els guanyadors no aporten llurs partitures i material d’orquestra de les obres que han de cantar en aquest Concert, hauran d’adaptar-se a les disponibilitats del Comitè Organitzador. Aquest es reserva el dret d’ampliar el nombre de participants en aquest Concert.

Els quatre premiats principals participaran igualment al “Concert dels artistes guardonats a la 59 edició del Concurs Tenor Viñas” al Teatro Real de Madrid el 19 de juny de 2022 (contracte per un import aproximat de 2000 €, viatge i quatre nits d’allotjament a càrrec del Teatro Real). Els cantants hauran d’estar disponibles entre el 17 i 18 de juny de 2022. La participació en aquest concert és obligatòria i la no participació implica la renúncia al premi per part del guardonat.

 

20.- La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva banda, l’acceptació d’aquestes bases, així com també de les decisions del Jurat. 

 

21.- La Fundació Gran Teatre del Liceu i el Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas tindran els drets mundials d’enregistrament i retransmissió per ràdio i televisió o qualsevol altre mitjà audiovisual d’enregistrament, reproducció i/o difusió existents o que puguin sorgir en el futur, de les intervencions del concursant, el qual renuncia expressament i formalment a tots aquells drets que per aquest motiu li poguessin correspondre.  

 

HOTEL 

Anirà a càrrec del Comitè Organitzador l’allotjament a l’hotel (habitació i esmorzar) dels concursants participants a la Fase Final residents fora de la província de Barcelona, a partir del dissabte 22 de gener i fins el moment que el concursant sigui eliminat.

Per tal de poder gaudir d’aquesta gratuïtat, tots els participants a la Fase Final hauran d’allotjar-se obligatòriament a l’Hotel Catalonia Sagrada Família ***, C/Aragó 569 bis, en el qual tindran reservat allotjament a partir del  dissabte 22 de gener. La condició assenyalada més amunt es refereix a habitació compartida sempre que la situació sanitària ho permeti. Si el concursant desitja habitació individual pagarà la diferència que representi el cost addicional d’aquesta.*

*Si l’emergència sanitària segueix requerint de la màxima precaució, tots els candidats no residents a la província de Barcelona disposaran d’habitació individual cobrint la totalitat del cost el Comitè Organitzador.